Skip to content

Dermabrasion

Hva kan dermabrasion hjelpe med?

Dermabrasion er en metode som brukes for å fjerne det øvre hudlaget ved å slipe det bort så ny hud kan danne seg å gi et frisk og nytt utseende. Dermabrasion er en kraftigere behandling enn microdermabrasion, og vil ha en større fysisk påkjenning på det behandlede området. 

The cosmetologist makes the procedure Microdermabrasion of the facial skin of a beautiful, young woman in a beauty salon.Cosmetology and professional skin care.
The cosmetologist makes the procedure Microdermabrasion of the facial skin of a beautiful, young woman in a beauty salon.Cosmetology and professional skin care.

Hva er inkludert i dermabrasion?

Dermabrasion utføres med et apparat som har en slipeskive eller børste som tupp. Apparatet føres over huden med kontinuerlig press fra behandleren. Måten det fungerer på er at det fjerner det ytre laget av huden i ansiktet. Under behandling får pasienten enten lokalbedøvelse, eller det blir brukt narkose dersom behandlingen som skal gjennomføres er mer krevende. 

Etter endt behandling vil huden være sensitiv med røde områder i flere uker etterpå. Ved noen tilfeller kan det ta opptil tre måneder før huden er helt tilbake til normalen. Selv om du kan returnere til jobb og hverdagen etter 1-2 uker, er det flere som velger å holde seg hjemme mens huden jobber med å hele seg selv. En etterpleie-plan vil bli gitt av behandler når du er ferdig, og her er det viktig at du følger rådene som blir gitt så behandlingen ikke fører til ytterligere komplikasjoner. 

Dersom du har gått på medikamentet isotretinoin i løpet av det siste året vil dermabrasion være for hard mot huden. Samme gjelder om du sliter med aktiv akne der det er puss inni blemmene, eller om du har en tendens til å få alvorlige utbrudd av forkjølelsessår. Om huden har brannskader fra tidligere skal heller ikke dermabrasion gjennomføres. Rådfør deg alltid med behandler om du skulle være usikker på om du er en god kandidat for dermabrasion.