Skip to content

Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter  krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består  av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En  fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter  og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert  på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv  ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved  like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen  helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et  trygt og tillitsfullt forhold. 

 

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.
Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.
shutterstock_1440018371
shutterstock_1440018371

Hva gjør fysioterapeuter?

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe  helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på  samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.  Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus,  institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske  institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og  departement.  

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra  Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning  gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. 

Fysioterapeuter er en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringstilbud. Med økt  omfang av – og større kompleksitet i problemstillinger hos pasientene i  kommunehelsetjenesten, er fysioterapeutens kompetanse i å vurdere  sammenhenger mellom funksjonsproblemer og bidra til tiltak og opptrening  som kan styrke pasientens funksjonsnivå helt sentral.  

Barn med ulike sykdommer og skader har behov for fysioterapi. Fysioterapi er  også aktuelt ved usikkerhet knyttet til barnets utvikling. Fysioterapeuter jobber 

i samarbeid med foreldre, helsesøstre, barnehage og skole for å tilrettelegge  og stimulere til deltakelse og bevegelsesutfoldelse/-glede for alle, og på måter  som bidrar til integrering.  

Fysioterapeuter har et viktig bidrag i hverdagsrehabilitering med fokus på  trening, funksjon og hjelp til selvhjelp. Trening for eldre med begynnende  funksjonssvikt er et viktig fallforebyggende tiltak.  

Fysioterapeut behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig  opptrening etter skade eller operasjon til mennesker med sammensatte og/ eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid.

Dersom fysioterapeuten kommer over tilstander som trenger medisin hjelp fra  fastlege eller andre spesialister, vil pasienten bli rekvirert videre til riktig  oppfølgning. Dette kan variere fra spesialist innen ortopedi, nevrologi eller  annet relatert helsehjelp.

Fysioterapauter passer for alle personer i ulike aldre. De mest vanlige  tilstandene som personer oppsøker fysioterapeut for er: 

 • Opptrening før og etter operasjon  
 • Opptrening etter bruddskader  
 • Opptrening etter strekk/avrivning av muskulatur eller leddbånd  
 • Opptrening av bekkenbunn etter fødsel eller ved stressinkontinens  
 • Skadeforebygging  
 • Løpsanalyse (relatert til løpsplager eller bedre prestasjon)  
 • Styrke- og funksjonstester  
 • Retur til idrett  
 • Nervesmerter (isjas / spinal stenose)  
 • Idrettsskader  
 • Overtrening  
 • Overbelastninger i sene eller muskulatur  
 • Artrose ("slitasjegikt")  
 • Hodepine og migrene  
 • Svimmelhet (BPPV)  
 • Kjeveplager  
 • Skuldersmerte (senebetennelse, impingement, kastskulder)  
 • Albuesmerter (tennisalbue, golfalbue, musearm)  
 • Håndleddsmerter (karpaltunnelsyndrom)  
 • Smerte og stivhet i nakke og rygg
 • Prolaps 
 • Bekkenleddsmerter (bekkenløsning, bekkenleddsyndrom)  
 • Kneskader (menisk, sidebånd, korsbånd) 
 • Knesmerte (patellofemorale smerter, jumper’s knee, runner’s knee, hoffas syndrom)
 • Leggsmerte (beinhinnebetennelse, stressfraktur, akillesplager) 
 • Ankel og fotsmerte (overtråkk, plantar fascitt, stressfraktur)

Vi har fysioterapeut i alle våre lokaler. 

Når man kontakter klinikken så er det vanlig at vi spør etter pasientens  problematikk slik at vi får et kort bilde av pasientens tilstand. Dette blir da tatt  til vurdering på videre oppfølgning. 

Hos United Medical er alle prisene det samme. For 25 min koster det 690kr og  for 55 min koster det 1090kr.