Skip to content

Kiropraktor

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig  diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i  førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.  Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli  fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og  skjelettplager. 

Hva er inkludert i kiropraktikk?

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos  kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk  undersøkelse og eventuelle billeddiagostiske undersøkelser. Behandlingen er  kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og  kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning. 

Young woman patient lying and getting procedure of knee and leg joints from chiropractor during visit at rehabilitation theapy in manual therapy clinic. Osteopath during work
Young woman patient lying and getting procedure of knee and leg joints from chiropractor during visit at rehabilitation theapy in manual therapy clinic. Osteopath during work
Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.
Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.

Hva er ikke inkludert i kiropraktikk?

Dersom kiropraktoren kommer over tilstander som trenger medisin hjelp fra  fastlege eller andre spesialister, vil pasienten bli rekvirert videre til riktig  oppfølgning. Dette kan variere fra spesialist innen ortopedi, nevrologi eller  annet relatert helsehjelp.

Hvem passer kiropraktikk for?

Rygg og nakkesmerter er den vanligste årsaken til at folk oppsøker  kiropraktor. Hodepine, svimmelhet og skulderlidelser er i økende grad grunn til  at folk velger hjelp. Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling,  rehabilitering og forebygging av plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.  En kiropraktor behandler spesielt tilstander og plager som involverer  ryggsøylen, men kiropraktorene undersøker og behandler også hele  bevegelsesapparatet. 

Vi tilbyr kiropraktorbehandling ved alle våre lokaler. Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser  som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av  Folketrygden.

Når man kontakter klinikken så er det vanlig at vi spør etter pasientens  problematikk slik at vi får et kort bilde av pasientens tilstand. Dette blir da tatt  til vurdering på videre oppfølgning. 

Hos United Medical er alle prisene det samme. For 25 min koster det 690kr og  for 55 min koster det 1090kr.