Skip to content

Tradisjonell Kinesisk medisin

Hva er TCM?

Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er en modernisert versjon av kinesisk folkemedisin, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker.

Målet for TCM er å få energien som kalles Qi til å flyte uhindret i kroppen, og skape balanse mellom motsetningene Yin og Yang (passiv og aktiv energi). Ifølge teorien er flyt og balanse forutsetninger for god helse. Blokkering av qi fører til redusert funksjon, som deretter leder til det vi i vesten kaller sykdom.

I vestlig medisin bruker vi andre begreper – nervesignaler, blodsirkulasjon, respirasjon, muskelspenning – og vet at ubalanser i disse funksjonene også skaper helseproblemer. Nyere forskning viser at vestlig medisin og TCM hovedsakelig er sammenfallende, og at en behandling innen det ene systemet også gir effekt i det andre.

I TCM-Klinikken integrerer vi det beste fra begge verdener, og er mer opptatt av resultater enn spesifikke metoder.

Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er en modernisert versjon av kinesisk folkemedisin, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker.
Målet for TCM er å få energien som kalles Qi til å flyte uhindret i kroppen, og skape balanse mellom motsetningene Yin og Yang (passiv og aktiv energi). Ifølge teorien er flyt og balanse forutsetninger for god helse. Blokkering av qi fører til redusert funksjon, som deretter leder til det vi i vesten kaller sykdom.
I vestlig medisin bruker vi andre begreper – nervesignaler, blodsirkulasjon, respirasjon, muskelspenning – og vet at ubalanser i disse funksjonene også skaper helseproblemer. Nyere forskning viser at vestlig medisin og TCM hovedsakelig er sammenfallende, og at en behandling innen det ene systemet også gir effekt i det andre.
I TCM-Klinikken integrerer vi det beste fra begge verdener, og er mer opptatt av resultater enn spesifikke metoder.
Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er en modernisert versjon av kinesisk folkemedisin, og omfatter mange ulike behandlingsteknikker.
Målet for TCM er å få energien som kalles Qi til å flyte uhindret i kroppen, og skape balanse mellom motsetningene Yin og Yang (passiv og aktiv energi). Ifølge teorien er flyt og balanse forutsetninger for god helse. Blokkering av qi fører til redusert funksjon, som deretter leder til det vi i vesten kaller sykdom.
I vestlig medisin bruker vi andre begreper – nervesignaler, blodsirkulasjon, respirasjon, muskelspenning – og vet at ubalanser i disse funksjonene også skaper helseproblemer. Nyere forskning viser at vestlig medisin og TCM hovedsakelig er sammenfallende, og at en behandling innen det ene systemet også gir effekt i det andre.
I TCM-Klinikken integrerer vi det beste fra begge verdener, og er mer opptatt av resultater enn spesifikke metoder.
shutterstock_1620889672
shutterstock_1620889672

Hva brukes TCM til?

TCM brukes både forebyggende og til behandling av en rekke ulike sykdommer og plager. I Kina praktiseres TCM offisielt sammen med vestlig medisin, men i Norge er det sett på som en alternativ behandling. Markedet er derfor uregulert, og uten offentlig kvalitetskontroll. Feiltolking av symptomer kan medføre forverring av helsetilstanden og alvorlig helserisiko.

Vi i TCM-Klinikken synes dette er bekymringsfullt, derfor samarbeider vi med MedOslo om diagnostisering og behandlingsplanlegging. Alternativ behandling bør aldri brukes i stedet for medisinsk behandling, men som et tillegg eller alternativ i samarbeid med ansvarlig lege.

Vår klinikkleder er både TCM-terapeut og sertifisert sykepleier, og har dyp forståelse for kroppens funksjon – både fra vestlig og kinesisk vinkling.