Skip to content

Skuldersmerter

Skuldersmerter

Årlig så kan man i allmennpraksis se 40-50 pasienter med skulderlidelelser.  Skuldersmerter er smerter som omringer strukturer selve skulderleddet, eller mellom  krageben og skulder dette kalles også AC-leddet (acromioclavicular-ledd). Da kan det  være alt fra bindevev som ligamenter, slimposer og ikke minst muskler som er årsaken til  smerte.

Biomekanikk

Skulderen er en veldig kompleks struktur. Den har en veldig viktig arbeidsoppgave  gjennom dagen og jobber derfor i så mange forskjellige plan. Det er en del små og noen  store muskler som holder skulderen aktiv. Det er også mange bindevev som ligamenter  som holder den på plass. I tillegg til de mekaniske elementene er det strukturer som  slimposer for å redusere friksjon. Det er også nerver og blodkar for å kunne oppnå  bevegelse, vener, arterier og lymfatisk kanaler for sirkulasjon. Skulderen har også en del  nabo muskler og ledd som går forbi opp til nakke og hode. Skulderen ligger på de øvre  ribbenene og har også en relasjon til øvre ryggvirvler via muskler og nerver. 

Young man male athlete having sport massage at spa or home by professional therapist relax body recovery healing injury shoulder chiropractics arm
Young man male athlete having sport massage at spa or home by professional therapist relax body recovery healing injury shoulder chiropractics arm
Young man having chiropractic shoulder adjustment. Physiotherapy, sports injury rehabilitation. Osteopathy, Alternative medicine, pain relief concept
Young man having chiropractic shoulder adjustment. Physiotherapy, sports injury rehabilitation. Osteopathy, Alternative medicine, pain relief concept

Hva kan forårsake skuldersmerter

Det å få vondt i skulderen kan da ha opphav fra en eller flere av de nevnte strukturene  over. Som regel er overbelastning eller feilbelastning en stor faktor for skuldersmerter.  Vanligste er inflammasjon i sener som står for 75% av alle tilfeller med skuldersmerter.  Siden det er en del muskler som både støtter og beveger skuldrene er det en del  slimposer også. Disse kan på grunn av langvarig stimuli bli irriterte og gi smerte. 

Den mest vanligste årsaken til skuldersmerter er øvre arm benet (os. humerus). Den har utspring fra over skulderbladens kam, og fester seg ved å gå gjennom en «tunel»  som kalles acromioclaviculare leddet (AC-leddet), til øvre del av humerus. Den er ikke  så stor, men har en viktig oppgave å heve armen ut og opp på siden av kroppen til 90  grader. Når det skjer så blir rommet i AC-leddet «tunellen» ikke særlig mindre mindre. Er det en skade eller komplikasjoner i skulderen som forårsaker at den rommet lukker seg  mer og mer. Blir både muskelen (m. supraspinatus) og slimposen (subacromial bursa)  irritert. Denne tilstanden kalles impingement. Dette er en av flere smerte årsaker i  skulderpartiet.

Andre årsaker kan være:

 • Akutt eller kronisk bursitt: slimposebetennelse. Utgjør ca 3% av tilfeller av  skulderlidelser ved akutt og 10% ved kronisk. 
 • Kapsulitt: Leddkapselbetennelse også kaldt frozen shoulder. Utgjør ca 10% av alle  tilfeller av skulderlidelser. 
 • Skade fra idrett eller fall
 • Skulderdisluksajson: å få skulderen ut av ledd ved flere tilfeller.

Mindre vanlige årsaker er:

 • Ruptur av sener eller ligamenter i skulder 
 • Revmatiske sykdommer
 • Radikulopati: stråling ned armen. 

De vanligste årsakene er:

 • Lokale smerter på grunna av ben, muskler eller bindevev. 
 • Nerveavklemning
 • Nedsatt bevegelse på grunna av ben, muskler eller bindevev. 
 • Morgensmerter.
 • Referert smerte til og fra skulder.

Det pleier å være bevegelse som gir mest smerte i skulder. Det betyr ikke at inaktivitet er  veldig lurt for skuldersmerte. Hvile er viktig til en viss grad, men bevegelse innenfor  smertegrensene er enda viktigere. Om man ikke bevegere skulderen så vil sirkulasjonen i  leddet og musklene rundt redusere. Og da vil både smerte og symptomene fremtre mer.