Skip to content

Osteopati

Hva er osteopati?

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.

Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.

 

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.
Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysiskaktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.
Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.
shutterstock_1440018371
shutterstock_1440018371

Utdanning innen osteopati

Norske osteopater har fire års utdanning, eller tilsvarende, og god kunnskap innen undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Høyskolen Kristiania i Oslo er i dag landets eneste tilbyder av akkreditert høyskoleutdanning innen osteopati. Den består av en treårig bachelorgrad, hvor man ved fullført grad kan søke seg inn på en ettårig videreutdanning for profesjonstittel. Alle fire årene, eller tilsvarende, må gjennomføres før man kan søke om medlemskap i Norsk Osteopatforbund og titulerer seg Osteopat.

En osteopat er autorisert helsepersonell i Norge. Medlemmer av Norsk Osteopatforbund (MNOF) er allerede forpliktet til å følge Lov om Helsepersonell mv.

Hva er inkludert i osteopati?

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte
retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning. Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle
kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen,
behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.

Dersom osteopaten kommer over tilstander som trenger medisinsk hjelp fra en fastlege eller andre spesialister, vil pasienten bli rekvirert videre til riktig oppfølgning. Dette kan variere fra spesialist innen ortopedi, nevrologi eller annet relatert helsehjelp. 

 • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
 • Skulder-(senebetennelse, impingement, kastskulder), albue- (tennisalbue, golfalbue, musearm) og håndleddssmerter, (karpaltunnelsyndrom)
 • Hofte-, kne-, ankel-, legg- og fotsmerter (patellofemorale smerter, jumper’s knee, runner’s knee, hoffas syndrom, menisk, sidebånd, korsbånd, overtråkk, plantar fascitt, stressfraktur, beinhinnebetennelse, og akillesplager)
 • Hodepine, svimmelhet (BPPV), kjeveplager og balanseproblemer
 • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap (bekkenløsning, bekkenleddsyndrom etter fødsel eller ved stressinkontinens)
 • Funksjonelle plager hos spedbarn
 • Akutte- og belastningsrelaterte plager som artrose ("slitasjegikt")
 • Nervesmerter (isjas / spinal stenose)
 • Idrettsskader
 • Postoperative tilstander (både før og etter operasjoner)
 • Skadeforebygging

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm-  og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær. En av våre osteopater har også to år videreutdanning innen pediatri osteopati som dekker behovene for både barnet og mor både før og etter graviditeten.

Hos United Medical er alle prisene det samme. For 25 minutter koster det kr. 690,- og for 50 minutter koster det kr. 1090,-