Skip to content

Nakkemserter

Hva er nakkesmerter?

Nakkesmerter kan komme av mange forskjellige forhold. De fleste tilfellene er muskulære, men det kan også forekomme ved traumer eller sykdom. Nakken har 7 virvler med nerver som går videre og innerverer muskulatur i nakken, armer og noen av overkroppens organer som hjerte og lunger. 

Hva kan forårsake nakkesmerter?

Nakkesmerter er en ufarlig tilstand, men kan være plagsomt, slitsomt. Spesielt om det går utover jobb og livsglede. De fleste nakkesmerter, 97%, er muskulære, slik som anspente muskler pga. stress. Flere timers arbeid ved en PC eller feil arbeidsstilling kan også føre til overbelastning i nakken grunnet den statiske stillingen. andre årsaker kan være:

  • Muskelsmerter
  • Cervikogen hodepine
  • Skvieprolaps i nakken
  • Forkalkning i nakken
  • Nakkesleng
  • Fibromyalgi
Man suffering from pain in neck. Symptom of cervical chondrosis. Inflammation of vertebra, back view
Man suffering from pain in neck. Symptom of cervical chondrosis. Inflammation of vertebra, back view
  • Leddgikt
  • Bekhterevs sykdom
  • Revmatisk muskelbetennelse

Dette kan variere fra person til person. For noen er det posisjonsrelatert, slik at man må bytte stilling ofte.