Skip to content

Medisinsk PT

Hva er medisinsk PT?

En rekke muskel -og skjelettsykdommer har god effekt av tilpassede treningsprotokoller og belastningsprofil tilrettelagt for spesifikke diagnoser. Medisinsk PT kan også brukes som forebyggende tiltak. I veiledning sammen med nevrolog og lege vil treningen tilpasses din situasjon. Medisinsk PT kan også hjelpe idrettsutøvere å forebygge skader, starte tilhelning av pågående skade og øke prestasjon. Vi tilbyr full pakke i en kombinasjon av vestlig medisin, diagnostikk, manuelle teknikker og kinesisk medisin for bedre effekt. Du sparer både tid og penger.

caucasian sportive couple after training workout at home, take a break sitting on fitness mat
caucasian sportive couple after training workout at home, take a break sitting on fitness mat